משפט מנהלי

הצוות המקצועי שלנו במחלקת משפט מינהלי מתמחה בין היתר, בייצוג חברות ממשלתיות ועירוניות במגוון הליכים משפטיים בתחום המשפט המינהלי ובכלל זה בתחום דיני המכרזים. בין היתר, ייצוג מזמין המכרז במסגרת השגות על תוצאות המכרז.

 

משרדנו מייצג רשויות מקומיות, גופים מקצועיים, קבלנים וחברות יזמיות בהליכים שונים ומורכבים המתנהלים בפני כלל הערכאות המשפטיות וכן, עורך חוות דעת משפטיות מקיפות בנושאים בתחום המינהלי.

 

הלקוחות שלנו סומכים על הצוות המיומן שלנו בהתמודדות עם אתגרים מנהליים ורגולטוריים מורכבים בתחומי המשפט השונים.