יניב פישר

מנהל חשבונות

יניב פישר הינו מנהל חשבונות.

יניב הוא מנהל החשבונות של המשרד ואף אחראי על תפקידי תפעול שונים במשרד.

יניב אחראי על רישום וניהול כל הפעולות החשבונאיות של המשרד.

יניב מפקח גם על עבודות ניהול החשבונות הכוללת את כל תזרימי המזומנים של החברה: תשלום לספקים והנפקת חשבוניות, עבודה שוטפת מול הבנקים, רו"ח, חשבונות נאמנות, מוסדות ועוד.

יניב עובד בשיתוף פעולה הדוק עם ההנהלה הבכירה של המשרד על מגוון רחב של נושאים שוטפים.

מק"ט: yanivf
טלפון: 972-3-6113000+
אימייל: yanivf@sgslaw.co.il
לינקדין:

0